Phương pháp giúp bé học đếm hiệu quả

Có nhiều cách giúp bé học đếm từ khi còn nhỏ, đơn giản bằng những phương pháp giáo dục sư phạm tiểu học sẽ giúp bé học đếm nhanh hơn bằng các đồ vật xung quanh Giáo viên tiểu học…
Áp lực đến từ học hành?

Đã có hơn 90% học sinh, sinh viên bị rối nhiễu tâm trí do áp lực giáo dục sự phạm học hành, còn Bộ Y tế cho biết có 16,9% học sinh có ý định tự tử Đánh giá chuyên…
Có nên rèn học trò bằng kỷ luật?

Phương pháp giáo dục sư phạm trung học có nên rèn học sinh bằng những kỷ luật gây nhiều tranh cãi, liệu thực thi có hiệu quả? Sư phạm tiểu học công việc nhẹ nhàng lương cao? Ngành Giáo dục…