1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Chia sẻ:


Bộ trưởng đề ra mục tiêu cho ngành Giáo dục trong năm 2017

Sự thay đổi và nhất là những cải cách mạnh mẽ đang còn dang dở trong năm 2016 sẽ được ngành Giáo dục giải quyết trong năm 2017.

chat-luong-giao-vien-giang-vien
Bộ trưởng đề ra mục tiêu cho ngành Giáo dục trong năm 2017

Năm 2016 đã kết thúc, thời điểm này cùng lắng nghe Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định và vạch ra mục tiêu cho ngành giáo dục trong năm 2017 sắp tới với những dự định cho sự thay đổi cơ bản hướng đến sự phát triển của giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

Mục tiêu cho ngành giáo dục trong năm 2017

Tháng 4/2016, ông Phùng Xuân Nhạ bắt đầu đảm nhiệm cương vị “tư lệnh” ngành giáo dục. Kết thúc năm đầu tiên trên cương vị mới, cùng nghe Bộ trưởng Nhạ chia sẻ và vạch ra những mục tiêu cho ngành giáo dục trong năm 2017 tới.

Năm 2017 sẽ là năm tăng cường kỷ cương giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định như vậy tại hội nghị gặp mặt đầu năm và chuẩn bị những bước triển khai tiếp theo của ngành.

  • Theo đó toàn ngành giáo dục trong năm 2017 sẽ tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo ở các cấp. Giáo dục mầm non tiếp tục chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
  • Còn đối với giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng…
  • Bộ trưởng nhấn mạnh, riêng với giáo dục đại học, năm 2017 sẽ đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng của các trường các cơ sở đào tạo, các trường các cơ sở đào tạo phải công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định, xếp hạng. Từ đó, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học phù hợp nhu cầu nhân lực của đất nước.

 Bộ trưởng cũng cho hay, trong năm 2017, ngành sẽ tập trung rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn, tiêu chuẩn ban hành để nâng cao chất lượng.

Từ đó, Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn. Ngay từ thời điểm này, Bộ cũng đang triển khai tái cơ cấu các trường đào tạo sư phạm theo hướng giảm bớt số lượng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. “Chúng tôi tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015, lộ trình 2020”.

“Đồng thời, ngành giáo dục cũng sẽ mở rộng thu hút các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước như các nguồn ODA, chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, các nguồn xã hội hóa… để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập”.

Năm  2017 ngành giáo dục tiếp tục lắng nghe, đổi mới, hành động
Năm 2017 ngành giáo dục tiếp tục lắng nghe, đổi mới, hành động

Năm  2017 ngành giáo dục tiếp tục lắng nghe, đổi mới, hành động

Trước nhiều sự kiện gây bức xúc, bất an trong dư luận trong năm 2016 nhất là trong công tác giáo dục phổ thông  và cải cách giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định 2017 là năm tiếp tục lắng nghe, đổi mới và hành động của ngành giáo dục. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định, giáo dục là một ngành đặc thù với sự tác động rộng lớn. “Một người đi học là biết bao người dõi theo”. Vì thế, sự kỳ vọng dành cho ngành là hết sức lớn lao. Kỳ vọng luôn là động lực nhưng cũng là áp lực đối với toàn ngành.

Giáo dục là về lâu về dài nên không thể nóng vội, các vấn đề đặt ra cho giáo dục cũng không thể giải quyết ngay trong ngày một ngày hai, có những vấn đề sẽ không bao giờ kết thúc, bởi hoàn thành ở mức độ này sẽ đặt ra đòi hỏi ở mức độ cao hơn”, Bộ trưởng chia sẻ. Vì thế, Bộ trưởng cho rằng ngành giáo dục cần sự đồng hành kiên trì và niềm tin vững vàng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và của toàn xã hội.

Nguồn: Suphamhanoi.edu.vn

Share this post