Có nên rèn học trò bằng kỷ luật?

Phương pháp giáo dục sư phạm trung học có nên rèn học sinh bằng những kỷ luật gây nhiều tranh cãi, liệu thực thi có hiệu quả? Sư phạm tiểu học công việc nhẹ nhàng lương cao? Ngành Giáo dục…