1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Chia sẻ:


Giáo viên mầm non nghỉ hè đúng 2 tháng theo quy định?

Bố trí cho giáo viên nghỉ hè đủ 2 tháng theo quy định – đó là một nội dung trong hướng dẫn hoạt động hè năm 2016 của Bắc Giang đối với các trường giáo dục mầm non.

giao-duc-mam-non-2

Nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con trong thời gian hè, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh thỏa thuận thống nhất thời gian, mức đóng góp theo qui định

(có đơn xin học hè của phụ huynh và biên bản họp phụ huynh của các lớp). Kế hoạch và các khoản thu, chi trong hè phải được công khai trước giáo viên và phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng họp, phân công giáo viên có nhu cầu trông trẻ trong hè; chịu trách nhiệm trước phụ huynh và các cấp quản lý giáo dục về việc tổ chức chăm sóc trẻ tại trường, đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu của phụ huynh. Chương trình thực hiện trong hè chủ yếu là tổ chức các hoạt động vui chơi, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ theo kế hoạch nhà trường xây dựng và được phòng GD&ĐT phê duyệt.

Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức kiểm kê, bàn giao tài sản cho nhân viên bảo vệ; tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên trực trường nghiêm túc, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo quản tài sản của nhà trường, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ hè. Phối hợp với chính quyền, công an, các cơ quan địa phương xử lý kịp thời khi có các vụ việc xảy ra (nếu có).

Nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên vừa trực trường vừa tham gia cải tạo môi trường sư phạm nhà trường, trang trí lớp học; xây dựng kế họach và tổ chức cho cán bộ giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề của trường và cấp trên tổ chức.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tốt công tác bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ giáo viên theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT và nhu cầu thực tế địa phương nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đặc biệt là chất lượng thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2016-2019.

Xem thêm tại: https://suphamhanoi.edu.vn/

Theo giaoducthoidai.vn

Share this post