Đề xuất “giải tán” Phòng giáo dục ở các quận, huyện

Trước chủ trương tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, một số ý kiến đưa ra muốn “giải tán” phòng giáo dục ở các quận, huyện nhằm giúp giảm gánh nặng cho bộ máy quản lý giáo dục.

Đề xuất “giải tán” Phòng giáo dục ở các quận, huyện
Đề xuất “giải tán” Phòng giáo dục ở các quận, huyện

Việc tinh giản biên chế là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết số 19 của Hội nghị Ban Chấp Hành Trung ương khóa 12 đã được Tổng Bí Thư Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 25/10/2017 trong đó nêu rõ phải tinh giản ít nhất 10% biên chế trong sự nghiệp công lập trong đó có ngành giáo dục.

Thực trạng hệ thống ngành giáo dục hiện nay

Trước mắt theo nghị quyết sẽ giảm chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lực lượng cán bộ quản lý chỉ tính riêng từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và cán bộ Phòng/ Sở giáo dục) trên giáo viên đứng lớp là khá lớn:

Mầm non là 35.833/132.294 viên chức chiếm tỉ lệ 27,08%, tiểu học 35.010/363.249 chiếm tỉ lệ 9,64%, trung học cơ sở 24.627/207.085 chiếm tỉ lệ 11,9%, trung học phổ thông 8.351/119.826 chiếm tỉ lệ gần 7%. Tính chung trên cả nước cán bộ quản lý từ mầm non đến trung học phổ thông là 103.821/ 822.454 viên chức chiếm 12,6%.

Đó là chưa tính đến lực lượng viên chức tăng cường về thực hiện nhiệm vụ tại Sở/ Phòng giáo dục nhưng vẫn nhận lương tại các trường.

“Số cán bộ quản lý như trên là quá lớn, nó làm tăng thêm sự ngột ngạt cho bức tranh biên chế ngày càng phình to lên”, ý kiến của thầy Hoàng Đức Thắng – Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho ý kiến.

Việc tăng lương cho giáo viên như dự thảo Luật Giáo dục là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay để giáo viên toàn tâm, toàn ý chăm lo cho giáo dục và đổi mới giáo dục. Nhưng không thể tăng lương khi mà lực lượng biên chế ngành quá nhiều, nhiều cán bộ quản lý nhưng làm việc không hiệu quả, dư thừa.

Thực trạng hệ thống ngành giáo dục hiện nay

Thực trạng hệ thống ngành giáo dục hiện nay

“Giải tán” Phòng giáo dục ở các quận, huyện

Chức năng Phòng giáo dục là quản lý tại các trường từ mầm non đến trung học cơ sở.

Việc các Phòng giáo dục xen vào quá nhiều việc của các trường trong việc tài chính, chuyên môn,… khiến cho công việc chậm chạp, chồng chéo, bất cập như bảng lương giáo viên, phụ cấp, hay các quyết định nâng lương, nâng lương trước niên hạn, duyệt tăng giờ, tăng buổi,…

Nhiều vị trưởng phòng giáo dục yêu cầu phải có chữ ký của trưởng phòng giáo dục mới chuyển tiền là không cần thiết, không phù hợp nó làm hạn chế quyền tự chủ của các đơn vị kìm hãm sự cố gắng, phấn đấu trong công tác của các hiệu trưởng của các trường. Mà trên thực tế những việc này chỉ cần Hiệu trưởng ký duyệt.

Việc tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho hiệu trưởng, các cơ sở giáo dục là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Phải mạnh dạn giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, tài chính, các quyết định khác,… cho hiệu trưởng các trường để hiệu trưởng có đầy đủ về quyền hạn, chức năng nhiệm vụ.

Các hiệu trưởng đã đủ chức năng, quyền hạn, và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình và của giáo viên nên Phòng giáo dục đã không còn phù hợp, phải giải thể để thực hiện tinh giản biên chế;

Tăng quyền và sự chịu trách nhiệm của hiệu trưởng các trường, lúc đó từng hiệu trưởng phải luôn luôn phấn đấu, luôn cố gắng để không bị sai sót, nếu sai sót phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện, Sở giáo dục.

Số lượng cán bộ Phòng giáo dục hiện nay trung bình khoảng trên dưới 10 người, chưa tính lực lượng giáo viên biệt phái ở các trường về công tác tại Phòng giáo dục gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng, tổ chức, kiểm tra, chuyên môn, kế toán,…

Sau khi giải tán phòng giáo dục có thể bố trí các cán bộ trên về các trường khác. Nếu không đáp ứng có thể cho tinh giản biên chế, những ai không đáp ứng được sẽ bị tinh giản, điều này sẽ góp một phần lớn vào việc tinh giản biên chế sự nghiệp công lập nhất là sự nghiệp giáo dục trong cả nước.

Nguồn: suphamhanoi.edu.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*