Bộ GD&ĐT xin Chính phủ hoãn thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xin Chính phủ giãn tiến độ thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 1 năm để công tác chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn.

Ban chỉ đạo đã bắt tay vào thực hiện công việc đổi mới

Ban chỉ đạo đã bắt tay vào thực hiện công việc đổi mới

Vào cuối tháng 2/2017, dự thảo các Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được xem xét, thông qua với việc kiến nghị sửa chữa, bổ sung một số chi tiết

Cuối tháng 2/2017, dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được Hội đồng Thẩm định xem xét, thông qua với khuyến nghị sửa chữa, bổ sung một số chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định thành lập Ban phát triển các môn học và hoạt động giáo dục phổ thông, giáo dục đại học .

Ban chỉ đạo đã bắt tay vào thực hiện công việc đổi mới

Ban phát triển các môn học và giáo dục phổ thông đã tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia tư vấn về 18 chương trình học và hoạt động giáo dục, dựa vào đó để chỉnh lý, góp phần hoàn thành dự thảo lần 2.

Dự thảo lần này tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo để thực hiện chương trình Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT.

Nếu được ban chỉ đạo đồng ý, dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục sẽ sớm được Bộ công bố trên Cổng thông tin điện tử để tham khảo rộng rãi ý kiến của các chuyên gia, và phụ huynh, học sinh. Nếu mọi việc suôn sẻ thì cuối tháng 10/2017 có thể công bố dự thảo để xin ý kiến của các chuyên gia

Chỉ cần dự thảo chương trình một môn học chưa nhận được sự nhất trí cao, việc công bố toàn bộ các chương trình sẽ không thể thực hiện được.

Chương trình giáo dục phổ thông sắp được đổi mới

Theo Nghị quyết 88 Quốc hội thông báo năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai chương trình đổi mới giáo dục

Theo Nghị quyết 88 Quốc hội thông báo năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tại cuộc họp tổng kết năm học 2016-2017 vừa diễn ra vào tháng 8/2017, đã có ý kiến là nên lùi việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Nhi đồng của Quốc hội cũng có khuyến nghị tương tự.

Căn cứ ý kiến của các chuyên gia, các địa phương và tình hình cụ thể biên soạn chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản báo cáo Chính phủ xin giãn tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 1 năm.

Như vậy sẽ có nhiều thời gian cho việc xây dựng, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới cũng như các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất – kỹ thuật trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc giãn tiến độ 1 năm cũng tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa.

Và trong thời gian chưa triển khai chương trình, sách giáo khoa mới trên phạm vi toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy học chương trình hiện hành;

Đồng thời đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá giáo dục từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổ thông cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, từ đó giúp cho học sinh và giáo viên sau này chuyển sang thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới được thuận lợi.

Nguồn: suphamhanoi.edu.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*