Từ năm 2018 bỏ “cấm thi” vào lớp 6

19/12/2017 Nguyễn Trất 0

Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực đối với các trường có số học sinh đăng ký lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh.